Reklamacja towaru w autoryzowanym serwisie AEE

Zalecamy składanie reklamacji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie AEE. Zapewnia to najkrótszy czas rozpatrywania zgłoszenia i zapewnia najwyższą jakość usług serwisowych. Dodatkowo dla Państwa wygody odbiór reklamowanego urządzenia możliwy jest za pośrednictwem firmy kurierskiej serwisu.

 

Zgłaszanie reklamacji

Dział techniczny AEE
telefon: +48 913 838 870
email: info@aee-magicam.pl
Strona internetowa działu pomocy technicznej: http://www.aeecams.pl/podpora/kontakt/

Aby zgłosić reklamację kliknij tutaj

 

Po zarejestrowaniu zgłoszenia, urządzenie należy przesłać na poniższy adres:

TECH-FOTO
ul. Modzelewskiego 23 (przy Alei Lotników)
02-679 Warszawa
tel. 22 845-45-85

Ważne: Prosimy o umieszczenie na opakowaniu nadanego Państwu podczas rejestracji zgłoszenia nr. RMA

 

Reklamowane urządzenie można dostarczyć również osobiście do jednego z punktów serwisowych w poniższych lokalizacjach:

Radom - ul. Niedziałkowskiego 16
Toruń - ul. Czarlińskiego 19
Białystok - ul. Legionowa 28 lok. 008
Kozienice - ul. Radomska 15
Poznań - ul. Głogowska 73
Sosnowiec - ul. Piłsudskiego 14
Warszawa - Jarosława Dąbrowskiego 20