Powołanym Inspektorem Ochrony Danych, jest Konrad Cioczek.

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: iod@raxo.eu Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych tj. Rzeplin 111, 32-046 Minoga.

W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a)    dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b)    zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c)    przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d)    wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.